Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenički komplet za treću godinu gimnazija i srednjih stručnih škola (jedanaesta godina učenja) + CD

Udžbenički komplet Way up predstavlja izuzetan savremeni materijal za nastavu engleskog jezika u gimnaziji  i srednjim stručnim školama. Nastao je zajedničkim radom eminentne engleske autorke Džoan Koli i profesorki beogradskih gimnazija Zlate Vasić i Marije Lazovć.

Udžbenik Way up 3 sadrži 10 lekcija sa kratkim i raznovrsnim aktivnostima. Kod zahtevnijih akivnosti delovi vežbanja su istaknuti drugom bojom. Vežbanja u radnoj svesci koja je sa udžbenikom u jednoj knjizi služe za utvrđivanje gramatike.

Pregled gramatike i rečnik nepoznatih reči nalaze se u posebnom bukletu koji može da se koristi nezavisno od udžbenika. Udžbenik prati audio CD i video materijali koji se nalaze na sajtu u poglavlju Way up video materijali.

 

Reč evaluatora

„U okviru svаke nаstаvne jedinice obrаđeno je nekoliko podtemа, а mаterijаl je grаdirаn tаko dа se sа individuаlnog pomerа kа opštijem plаnu, pokrivаjući širok rаspon komunikаtivnih situаcijа (nа primer, u okviru temаtske celine posvećene posebnim prilikаmа i proslаvаmа, obrаđeni su аspekti porodičnih proslаvа, odlаskа tinejdžerа nа odmor sа roditeljimа i nаcionаlnih prаznikа).”

doc. dr Katarina Rasulić, Filološki fakultet u Beogradu, Katedra za anglistiku