Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogNazad »

Udžbenici

Srednja škola / Likovna kultura

Opis

U udžbeniku su obrađene epohe u razvoju ljudske civilizacije od pojave umetničkog stvaranja u praistoriji, preko umetnosti i kulture Egipta i Mesopotamije, antičke Grčke i Rima, sve do ranohrišćanske umetnosti, sa posebnim osvrtom na arheološke spomenike na tlu Srbije. U osnovnom tekstu su data objašnjenja i vizuelni primeri kako za likovne probleme o kojima je reč u lekciji tako i za umetničke epohe koje se obrađuju. Važan deo lekcije čine tekstovi u bočnim stupcima, kojima se objašnjavaju važni pojmovi iz osnovnog teksta ili se proširuje znanje o određenim pojavama i ličnostima. Na kraju udžbenika se nalazi Rečnik manje poznatih reči i izraza.

Udžbenik sadrži:

  • 155 strane
  • 412 reprodukcija umetničkih dela
  • 29 ilustracija