Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogNazad »

Udžbenici

Srednja škola / Grupa ekonomskih predmeta

Opis

Udžbenik za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Udžbenik Preduzetništvo nastao je kao rezultat profesionalnog i pedagoškog iskustva autora koje, pretočeno u oblik udžbenika, može poslužiti svima koji žele da nauče kako da unaprede svoje ideje, kako da preduzmu nešto novo na tržištu i kako da postanu preduzetnici.

Knjiga je obima 217 strana, a gradivo čine tri poglavlja i prilozi. U okviru svake tematske jedinice pored osnovnog teksta nalaze se elementi jednog hipotetičkog poslovnog plana, koji mogu da posluže kao povod za raspravu na času, ali i da približe izloženu materiju i stave je u svakodnevni kontekst.

 

Reč recenzenta

„Vrlo kompleksan nastavni program autorka je izložila u skladu sa naučno potvrđenim teorijama, činjenicama i zaključcima.Celokupna materija omogućava učenicama da nakon savladanog teorijskog i praktičnog dela steknu know how ali i show how, te da sagledaju aplikativnost znanja koja su stekli iz drugih disciplina kao što su osnovi ekonomije, poslovna ekonomija, ekonomika preduzeća, računovodstvo dr.”

prof. dr Dušan Bobera, Ekonomski fakultet u Subotici

 

Reč evaluatora

„Do sada za srednje škole nije objavljen nijedan udžbenik iz preduzetništva, tako da će učenici i nastavnici prvi put imati udžbenik koji u potpunosti prati pokretanje sopstvenog posla i izradu biznis plana.”

Biljana Kaurin, Srednja ekonomska škola, Sombor