Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Zbirka zadataka iz književnosti sa književnoteorijskim pojmovima prvi je priručnik ovakvog tipa – namenjen postupnom i studioznom savladavanju gradiva koliko i praktičnoj primeni stečenih znanja, koja postaju polazište u daljem izučavanju književnosti tokom celokupnog školovanja.

Prvenstveno je namenjena učenicima gimnazija i srednjih stručnih škola, ali je i pouzdan izvor znanja za pripremanje i polaganje završnog (maturskog), odnosno prijemnog ispita na svim društvenim fakultetima na kojima kvalifikacioni ispit predviđa proveru znanja iz srpskog jezika i književnosti.

Autorke su se opredelile za pitanja otvorenog tipa (dopunjavanje, kratki odgovori, produženi odgovori, esejski zadaci) i zatvorenog tipa (višestruki izbor, alternativni izbor, povezivanje, sređivanje, višestruki zadaci alternativnog izbora) svih nivoa težine.

Zbirka sadrži:

  • 312 strana
  • 339 zadataka
  • 4 testa