Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

U Zbirci postoji i poglavlje sa zadacima sa zajedničkim polaznim tekstom u kome se kroz zadatke i pitanja obrađuju četiri teksta.

Svi zadaci su nivelisani po nivoima složenosti i obrađeni su svi standardi postignuća učenika za kraj osnovnog obrazovanja.

Na kraju Zbirke nalaze se posebni testovi iz svake oblasti, kao i primeri testova sa zadacima koji su pravljeni po modelu zadataka sa kojima se učenici susreću na završnom ispitu.

Postoje rešenja za sve zadatke koji se nalaze u Zbirci.

Testovi su bodovani, kako bi učenici mogli da samoevaluiraju svoje znanje.