Klett

Sadržaj

Udžbenici na srpskom jeziku

 

Najznačajniji deo našeg izdavačkog plana zauzimaju udžbenici na srpskom jeziku za osnovnu i srednju školu, kao i materijali za predškolski program. Od osnivanja (2004.) do sada objavili smo više od 500 odobrenih naslova.

Za prethodnih 10 godina koliko postojimo objavljujemo udžbenike za sve uzraste na srpskom jeziku, a možemo se pohvaliti da naš izdavački program pokriva gotovo sve školske predmete.

Naši udžbenici na srpskom jeziku prisutni su godinama u školama, a prema informacijama koje dobijamo od nastavnika i učenika, možemo reći da su kod mnogih postali omiljeni. Sigurni smo da je razlog tome taj što naši autori, urednici i grafički dizajneri kreiranju udžbenika pristupaju na najsavremeniji način.

Ono što naše udžbenike na srpskom jeziku izdvaja od ostalih jesu brojni timovi evaluatora, koji u mnogome doprinose stvaranju kvalitetnih izdanja.