Klett

Sadržaj

Biologija


Nalazimo se na početku 21. veka, više nego ikada svesni značaja ukupnog doprinosa bioloških nauka modernom ljudskom društvu i budućnosti čovečanstva. Na osnovu rezultata bioloških istraživanja koja su okrenuta proučavanju života uopšte, danas smo u mogućnosti da značajno unapredimo znanja o životnim prosecima unutar našeg tela, kao i da na adekvatan način prepoznamo našu međuzavisnost s impresivnom raznovrsnošću drugih organizama s kojima delimo našu planetu.

U tom smislu u našim udžbenicima biologije od 5. do 8. razreda očekuju vas informacije i odgovori u vezi s ključnim pojmovima i sadržajima širokog spektra bioloških disciplina kao što su: život na Zemlji zavisi od protoka energije, kruženja materije i gravitacije; ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih organizama; živi organizmi rastu i razvijaju se; metabolizam je, uključujući i hemijske procese, osnova rasta, obnove i reprodukcije; pokreti su bazično svojstvo ćelija i živih organizama; organizam reaguje na unutrašnje i spoljašnje stimulanse; organizmi se razmnožavaju; DNK prenosi informacije s jedne generacije na sledeću; prirodna selekcija je značajan mehanizam evolutivnih procesa; biolozi koriste binomijalni system za klasifikaciju živih organizama; taksonomska klasifikacija je hijerarhijska…

Od školske 2012/13. godine objavili smo potpuno nove udžbeničke komplete Biologije za peti, šesti i sedmi razred!


Bilologija 6, udžbenik za šesti razred NOVO
nema
1 090,00 din
Biologija 5, udžbenik

Udžbenik je orijentisan na ishode nastave, a ne na nastavne sadržaje same po sebi. Predstavlja istinski otklon sa nastave u čijem su središtu sadržaj i nastavnik, na nastavu i učenje usmerene na učenika i njegove kompetencije.

1 090,00 din
Biologija 6, udžbenik - novo izdanje

Udžbenik biologija za šesti razred osnovne škole u skladu je sa svim propisanim standardima kvaliteta udžbenika, a nastao je kao plod višegodišnjeg nastavnog iskustva autorke kao nastavnika biologije u osnovnoj školi.

790,00 din
Biologija 6, radna sveska - novo izdanje

Različiti tipovi zadataka u radnoj svesci su prilagođeni nivoima znanja prema Blumovoj taksonomiji: prisećanje i prepoznavanje, povezivanje pojmova i činjenica, primena znanja, analiza i sinteza.

410,00 din
Biologija 7, udžbenik - novo izdanje

Udžbenik Biologija za sedmi razred osnovne škole podeljen je na 14 nastavnih tema, a svaka tema sadrži nastavne jedinice, odnosno lekcije.

790,00 din
Biologija 7, radna sveska - novo izdanje

Radna sveska u potpunosti prati sadržaje obrađene u udžbeniku.

410,00 din
Biologija 8, udžbenik - novo izdanje

Prednost ovog udžbenika je u tome što se njegov sadržaj oslanja na najnovija naučna saznanja u oblasti ekologije i životne sredine. Pojmovne mape koje su date na kraju svake lekcije omogućavaju učenicima da se usvoje najvažniji pojmovi i njihovi međusobni odnosi.

790,00 din

U radnoj svesci data su pitanja i zadaci za svaku obrađenu lekciju. Postoje i različiti tipovi zadataka koji učenicima omogućavaju samoevaluaciju.

410,00 din
ZNAM ZA MATURU - Zbirka zadataka za završni ispit iz biologije

Zbirka Znam za maturu - biologija sadrži standarde koji opisuju šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog obrazovanja.

349,00 din