Klett

Sadržaj

Drugi razred


Svet oko nas 2, nastavni listovi „Maša i Raša”

Savremeni nastavni listovi daju jasne zahteve učenicima za sticanje, usvajanje, istraživanje sadržaja u oblasti predmeta Svet oko nas. Pregledno i sistematič

345,00 din
Likovna kultura 2, Udžbenički komplet „Svet u mojim rukama”

Udžbenički komplet za likovnu kulturu za drugi razred, spakovan u zanimljivo dizajniran kofer sadrži udžbenik, vežbanku za kaligrafiju - lepo pisanje i 22 lista materijala za rad

850,00 din
Muzička kultura „Maša i Raša”, udžbenik + CD za drugi razred osnovne škole

Uz novi udžbenik za muzičku kulturu za drugi razred đaci kroz pevanje uče abecedu i pravopis, usvajaju znanja o svojoj zemlji i životu na selu i u gradu, poznaju se sa umetničkom tradicijom i kulturom svog i drugih naroda.

690,00 din
Muzička kultura 2, udžbenik „Čarobni svet muzike” + CD

Neradni udžbenik Čarobni svet muzike podeljen je na četiri tematske celine u kojima su raspoređene pesme i igre propisana nastavnom planom i programom.

690,00 din
Engleski jezik 2, udžbenik „Playway to English 2”

Playway to English 2 objedinjuje sve prednosti moderne metodike u nаstаvi strаnih jezikа sа zаhtevimа propisаnih plаnovа i stаndаrdа. U 10 lekcijа znаnjа se stiču kroz igru, muziku i metodu Total Physical Response, što učenje čini zаbаvnim i dinаmičnim.

590,00 din
Priručnik za učitelje za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju od prvog do čet

Priručnik nudi najnovija, različita teorijska znanja i praktična iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju. Namenjen je učiteljima, stručnim saradnicima, defektolozima i roditeljima/starateljima.

990,00 din
Pevajmo svi do, re, mi, fa, sol, la si

Dodatno nastavno sredstvo za predmet muzička kultura od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

1 280,00 din
Engleski jezik 2, radna sveska „Playway to English 2”

Udžbenički kompleti Playway to English nаstаli su u sаrаdnji sа izdаvаčkom kućom „Cambridge University Press”. Privlаčnog izgledа i bogаta ilustrаcijаmа, rаdnа sveskа Playway to English 2 sаdrži rаznovrsne vežbe zа usvаjаnje sve četiri jezičke veštine, kаo i zа utvrđivаnje grаmаtičkih strukturа i leksike iz udžbenikа.

410,00 din

Priručnik kroz skice časova koje prate svaku posebnu temu iz udžbenika, učiteljima pruža sugestije, moguće ideje i predloge za realizaciju časova.

200,00 din

U priručniku su data opšta uputstva koja pružaju mnoštvo mogućnosti da se kvalitetno realizuju svi sadržaji koji su utvrđeni Nastavnim planom i programom.

200,00 din

prva 1 2