Klett

Sadržaj

Engleski jezik


Udžbenički kompleti Messages pripremljeni su u saradnji sa Cambridge University Pressom, a autori originalnih izdanja uz pomoć profesora iz Srbije prilagodili su svoje udžbenike Nastavnom planu i programu koji je propisalo Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

Messages učenici prate junake svog uzrasta i uz njihovu pomoć upoznaju kulturu, običaje i način života u zemljama engleskog govornog područja i upoređuju ih sa svojim.

Od školske 2011/12. godine udžbenički kompleti za engleski jezik su prošireni interaktivnim udžbenikom (Classware), koji omogućava nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.

Nakon izvanrednog prijema udžbeničkih kompleta Messages u osnovnoj školi odlučili smo da vam predstavimo udžbenički komplet Playway to English za mlađe razrede osnovne škole, koji su, kao i Messages nastali u saradnji s izdavačkom kućom Cambridge University Press.


Eyes open 1, udžbenik
 
Autori:
Emina Jeremić
Jelena Maksimović

 

NEMA
850,00 din
Engleski jezik 6, udžbenik „Messages 2”

Udžbenik se sastoji iz šest modula (Modules) od kojih svaki ima po dve jedinice (Units), a svaka jedinica je podeljena na tri koraka (Steps) i obogaćena dodatnim vežbama za praćenje fonda reči.

850,00 din
Eyes open 1, radna sveska
 
Autori:
Emina Jeremić
Jelena Maksimović

 

NEMA
600,00 din
Engleski jezik 5, radna sveska „Messages 1” + CD

Radna sveska osim za sistematično utvrđivanje gramatičkih struktura i leksike sadrži i aktivnosti za razvijanje sve četiri jezičke veštine, uključujući i veštinu slušanja, pošto je sastavni deo Rad

600,00 din
Engleski jezik 5, udžbenik „Messages 1”

Udžbenik se sastoji iz šest modula (Modules) od kojih svaki ima po dve jedinice (Units), a svaka jedinica je podeljena na tri koraka (Steps) i obogaćena dodatnim vežbama za praćenje fonda reči.

850,00 din
Engleski jezik 6, radna sveska „Messages 2” + CD

Radna sveska osim za sistematično utvrđivanje gramatičkih struktura i leksike sadrži i aktivnosti za razvijanje sve četiri jezičke veštine, uključujući i veštinu slušanja, pošto je sastavni deo Radne sveske i audio kompakt disk,

600,00 din
Engleski jezik 7, udžbenik „Messages 3”

Udžbenik se sastoji iz šest modula (Modules) od kojih svaki ima po dve jedinice (Units), a svaka jedinica je podeljena na tri koraka (Steps) i obogaćena dodatnim vežbama za praćenje fonda reči.

850,00 din
Engleski jezik 7, radna sveska „Messages 3” + CD

Radna sveska osim za sistematično utvrđivanje gramatičkih struktura i leksike sadrži i aktivnosti za razvijanje sve četiri jezičke veštine, uključujući i veštinu slušanja, pošto je sastavni deo Rad

600,00 din
Engleski jezik 8, udžbenik „Messages 4”

Udžbenik se sastoji iz šest modula (Modules) od kojih svaki ima po dve jedinice (Units), a svaka jedinica je podeljena na tri koraka (Steps) i obogaćena dodatnim vežbama za praćenje fonda reči.

850,00 din
Engleski jezik 8, radna sveska „Messages 4” + CD

Radna sveska osim za sistematično utvrđivanje gramatičkih struktura i leksike sadrži i aktivnosti za razvijanje sve četiri jezičke veštine, uključujući i veštinu slušanja, pošto je sastavni deo Rad

600,00 din

1 2 poslednja