Klett

Sadržaj

Engleski jezik


Udžbenički kompleti Messages pripremljeni su u saradnji sa Cambridge University Pressom, a autori originalnih izdanja uz pomoć profesora iz Srbije prilagodili su svoje udžbenike Nastavnom planu i programu koji je propisalo Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

Messages učenici prate junake svog uzrasta i uz njihovu pomoć upoznaju kulturu, običaje i način života u zemljama engleskog govornog područja i upoređuju ih sa svojim.

Od školske 2011/12. godine udžbenički kompleti za engleski jezik su prošireni interaktivnim udžbenikom (Classware), koji omogućava nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.

Nakon izvanrednog prijema udžbeničkih kompleta Messages u osnovnoj školi odlučili smo da vam predstavimo udžbenički komplet Playway to English za mlađe razrede osnovne škole, koji su, kao i Messages nastali u saradnji s izdavačkom kućom Cambridge University Press.


Engleski jezik 6, priručnik za nastavnike „Messages 2”

Priručnik za nastavnike idealna je pomoć prilikom planiranja i pripreme školskih časova.

450,00 din
Engleski jezik 7, priručnik za nastavnike „Messages 3”

Priručnik za nastavnike idealna je pomoć prilikom planiranja i pripreme školskih časova.

450,00 din
Engleski jezik 8, priručnik za nastavnike „Messages 4”

Priručnik za nastavnike idealna je pomoć prilikom planiranja i pripreme školskih časova.

450,00 din
Engleski jezik 5, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

Namenjeno je učenicima koji žele da savladaju engleski jezik i poboljšaju ocene. Može se koristiti kao dodatna pomoć u toku školske godine, a može poslužiti i za obnavljanje naučenog gradiva u toku letnjeg raspusta.

299,00 din
Engleski jezik 6, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

Namenjeno je učenicima koji žele da savladaju engleski jezik i poboljšaju ocene. Može se koristiti kao dodatna pomoć u toku školske godine, a može poslužiti i za obnavljanje naučenog gradiva u toku letnjeg raspusta.

299,00 din
Engleski jezik 7, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

Namenjeno je učenicima koji žele da savladaju engleski jezik i poboljšaju ocene. Može se koristiti kao dodatna pomoć u toku školske godine, a može poslužiti i za obnavljanje naučenog gradiva u toku letnjeg raspusta.

299,00 din
Engleski jezik 8, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

Namenjeno je učenicima koji žele da savladaju engleski jezik i poboljšaju ocene. Može se koristiti kao dodatna pomoć u toku školske godine, a može poslužiti i za obnavljanje naučenog gradiva u toku letnjeg raspusta.

299,00 din

prva 1 2