Klett

Sadržaj

Fizika


Fizika je nauka o prirodi, o prirodnim pojavama. O svim pojavama koje nas okružuju, vidljivim i nevidljivim, opipljivim i onim nedostupnim našim čulima. Priroda je složena i često je nije lako razumeti. Puna je tajni, skrivenog sklada i ritma koje treba dokučiti.

Upoznajući prirodu, uz pomoć fizike, stičemo dragoceno iskustvo koje nam može obogatiti život i razjasniti mnoge nedoumice. Ukoliko to shvatimo, fizika nam može postati bliska.

Upravo to i jeste cilj koji je sebi postavilo uredništvo Klett-a. Da sačini udžbenike, radne sveske i zbirke računskih zadataka i eksperimentalnih vežbi, podržane savremenim didaktičkim sredstvima, koje će razbiti strah od nepoznatog i koje će uspeti da približe fiziku učenicima. Nekima toliko da je zavole.


Mladi fizičar - broj 123

Teleskop „Milanković”

Od ovog broja PISA testovi

0351-5575
250,00 din
Mladi fizičar - broj 122

Globalno zagrevanje atmosfere i klimatske promene

0351-5575
250,00 din
Mladi fizičar - broj 121

Gravitacioni talasi

0351-5575
250,00 din

Kosmičko zračenje

0351-5575
250,00 din

Udžbenik je napisan u svemu po važećem planu i programu, ali na veoma zanimljiv i originalan način, jasno, pregledno i sa obiljem primera koji će pobuditi radoznalost svakog učenika.

690,00 din
Mladi fizičar - broj 119

Čulo sluha

0351-5575
250,00 din

+ interaktivna zbirka zadataka na CD-u

580,00 din
Mladi fizičar - broj 118

Godina svetlosti

0351-5575
250,00 din
Fizika 7, udžbenik

Gradivo je učenicima predstavljeno pomoću aktuelnih i  razumljivih primera iz svakodnevnog života, a objašnjenja novih pojmova su precizna i jasna. Sadržaji udžbenika su praćeni odgovarajućim primerima, ogledima, zadacima, pitanjima i rešenjima.

690,00 din
Mladi fizičar - broj 117

Henrijev zakon

0351-5575
250,00 din

1 2 3 poslednja