Klett

Sadržaj

Francuski jezik


Udžbenički komplet Et toi nastao je u saradnji s izdavačkom kućom „Didier“ i namenjen je učenicima koji u petom razredu počinju s učenjem francuskog jezika.

Kroz svakodnevne i aktuelne situacije učenici se upoznaju s leksikom i jezičkim strukturama koje mogu odmah da se upotrebe za opisivanje sebe i svog okruženja.


Francuski jezik 6, Club @dos 2, radna sveska za šesti razred NOVO
nema
530,00 din
Francuski jezik 6, Club @dos 2, udžbenik za šesti razred NOVO
nema
800,00 din
Francuski jezik 6, radna sveska „Et toi? 2“,  za šesti razred NOVO
nema
530,00 din
Francuski jezik 6, udžbenik „Et toi? 2“,  za šesti razred NOVO
nema
800,00 din
Francuski jezik 6 Et toi ? 2, udžbenik

Udžbenik se sastoji iz četiri modula od kojih svaki ima po tri lekcije a svaka lekcija se prostire na četiri strane udžbenika.

800,00 din
Club @dos 1, francuski jezik za peti razred, radna sveska

Radna sveska Club @dos 1 nudi brojne zadatke kroz koje se utvrđuju tekstovi iz udžbenika, uvežbavaju gramatička pravila, povećava fond reči i razvijaju jezičke veštine čitanja, slušanja i pisanja.

530,00 din
Club @dos 1, francuski jezik za peti razred, udžbenik

Club @dos 1 je moderan udžbenik koji u potpunosti odgovara zahtevima savremene nastave, ispunjavajući očekivanja i učenika i nastavnika. Usklađen je sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za žive jezike.

800,00 din
Francuski jezik 6 Et toi ? 2, radna sveska

U radnoj svesci nalaze se aktivnosti koje su komplementarne gradivu koje se nalazi u udžbeniku i kojima se razvijaju sve četiri jezičke veštine.

530,00 din
Francuski jezik 5 Et toi ? 1, radna sveska

U radnoj svesci nalaze se aktivnosti koje su komplementarne gradivu koje se nalazi u udžbeniku i kojima se razvijaju sve četiri jezičke veštine.

530,00 din
Francuski jezik 5 Et toi ? 1, udžbenik

Udžbenik se sastoji iz četiri modula od kojih svaki ima po tri lekcije a svaka lekcija se prostire na četiri strane udžbenika.

800,00 din

1 2 poslednja