Klett

Sadržaj

Geografija


Udžbenički kompleti za geografiju u potpunosti prate nastavne planove i programe. Udžbenici sadrže čvrstu strukturu i podeljeni su na veće celine i u okviru njih na manje celine i nastavne jedinice. Pored osnovnog teksta, udžbenici sadrže zanimljive informacije i bogat ilustrativni materijal.

Od školske 2013/14. godine udžbenički kompleti za geografiju biće prošireni interaktivnim udžbenikom , koji će omogućiti nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.


Geografija 7, radna sveska

Radna sveska deo je udžbeničkog kompleta čiji sadržaji prate Nastavni program za sedmi razred osnovne škole. Teme i sadržaji rasporedjeni su istovetnim rasporedom koji je korišćen u Udžbeniku.

520,00 din
Geografija 8, udžbenik

Udžbenik u potpunosti prati nastavne planove i programe. Delimično radnog karaktera, udžbenik sadrže čvrstu strukturu i podeljeni su na veće celine i, u okviru njih, na manje celine i nastavne јedinice.

860,00 din
ZNAM ZA MATURU - Zbirka zadataka za završni ispit iz geografije

Zbirka Znam za maturu – geografija sadrži standarde koji opisuju šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog obrazovanja.

299,00 din
Geografija 8, radna sveska

Radna sveska je dodatak udžbeniku koјi učenike podstiče na samostalan rad i pomažu im da lakše usvoјe, prodube, provere i utvrde svoјe znanje.

520,00 din
Geografija 6, priručnik za nastavnike

Priručnik služi da pomogne nastavnicima da na jednom mestu pronađu sve što im je potrebno u realizaciji nastave geografije u šestom razredu osnovne škole.

350,00 din
Geografija 7, priručnik za nastavnike

Priručnik za nastavnike geografije u semom razredu osnovne škole sastavni je deo udžbeničkog kompleta, koji još čine Udžbenik i Radna sveska.

350,00 din
Geografija 8, priručnik za nastavnike

Priručnik služi da pomogne nastavnicima da na јednom mestu pronađu sve što im јe potrebno u realizaciјi nastave geografiјe u stariјim razredima osnovne škole.

350,00 din

prva 1 2