Klett

Sadržaj

Informatika i računarstvo


Program nastavnog predmeta Informatika i računarstvo, u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, organizovan je po spiralnom modelu i orijentisan je na ostvarivanje ishoda.

Ishodi govore o tome šta učenici umeju da urade na osnovu znanja koja su stekli učeći ovaj predmet i predstavljaju opis integrisanih znanja, veština, stavova i vrednosti učenika u tri tematske celine: IKT, Digitalna pismenost i Računarstvo.

Da bi svi učenici dostigli predviđene ishode, sadržaji su osmišljeni tako da uključuju praktičan rad uz primenu IKT-a povezivanjem različitih sadržaja iz drugih tema unutar samog predmeta, kao i u korelaciji sa drugim predmetima.

Realizacija planiranih sadržaja i aktivnosti omogućava uspostavljanje i negovanje navika i ponašanja kao što su postupnost, istrajnost, analitičnost, samostalnost u radu i spremnost na saradnju i timski rad.


Informatika i računarstvo 5, udžbenik

Udžbenik nudi kreativan i zanimljiv sadržaj, koji istovremeno pruža optimalnu količinu informacija. Stil pisanja je prilagođen učenicima petog razreda, a brojni zadaci su povezani sa realnim situacijama i u korelaciji su sa drugim nastavnim predmetima.

890,00 din

Časopis Informatička sveska nastao je sa ciljem da pomogne učenicima da što bolje savladaju gradivo iz predmeta Informatika i računarstvo, za koji još uvek na tržištu ne postoji udžbenik  koji je usklađen sa Nastavnim planom i programom.

2560-4953
300,00 din
Informatička sveska za peti razred - sveska 2

Digitalna pismenost je tema drugog broja Informatičke sveske. Cilj je da učenici nauče da pravilno koriste računar i internet, a naročito da vrednuju informacije koje dobijaju tom prilikom. To je danas izuzetno važno jer je internet postao nezaobilazan kao izvor informacija, ali za mnoge informacije se ne zna ko je njihov autor i da li su uopšte tačne.

2560-4953
200,00 din

Programiranje predstavlja kreativnu veštinu koja nam pruža neograničene mogučnosti na računaru. Učenje programiranja podstiče kreativnost, poboljšava razmišljanje i pomaže nam u rešavanju složenih problema. Ovo su samo neke prednosti koje programiranje donosi.

2560-4953
250,00 din