Klett

Sadržaj

Istorija


Pred vama je komplet udžbenika istorije za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole, sa kojima smo već godinama prisutni u mnogim školama.

Još u pripremi ovih udžbenika posebnu pažnju smo posvetili horizontalnoj i vertikalnoj korelaciji, bitnim Standardima kvaliteta udžbenika. Tako su naši udžbenici istorije prožeti sadržajima iz istorije književnosti i likovne umetnosti, a naši autori imaju u vidu da se, iz lekcije u lekciju, nadovezuju na znanja koja su učenici već stekli u prethodnim razredima. Posebno smo ponosni na likovne sadržaje koji prate svaku lekciju (fotografije i ilustracije), budući da svojom tematikom u potpunosti dopunjuju osnovni tekst.

Od školske 2013/14. godine udžbenički kompleti za istoriju biće prošireni interaktivnim digitalnim udžbenikom , koji će omogućiti nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.


Istorija 6, udžbenik za šesti razred NOVO
nema
920,00 din
Istorija 5, udžbenik

Pregledan i sistematičan, terminološki i pojmovno prilagođen uzrastu kome je namenjen, udžbenik istorije za peti razred nudi dobro izbalansiran odnos između kreativnog i zanimljivog, s jedne strane, i sadržajnog i informativnog pristupa gradivu, s druge strane.

850,00 din
Istorija 6, udžbenik

Glavni cilj autorskog tima prilikom izrade ovog udžbenika bio je da se pobudi i zadrži pažnja i interesovanje učenika, stvore uslovi za aktivan odnos prema materijalu koji se uči,

850,00 din
Istorija 6, radna sveska

Radna sveska sa istorijskom čitankom za šesti razred osnovne škole sadrži niz raznovrsnih zadataka koji su osmišljeni uz poštovanje obrazovnih standarda na sva tri nivoa.

590,00 din
Istorija 7, udžbenik

Udžbenik za sedmi razred osnovne škole je radni udžbenik koji na osoben način dočarava učenicima buđenje duha renesanse, velika otkrića i pronalaske, uzroke revolucija 18. i 19. veka, postepeno oslobađanje Balkana od osmanske vlasti i druge pojave koje su obeležile novi vek.

850,00 din
Istorija 7, radna sveska

Radna sveska sa istorijskom čitankom za sedmi razred osnovne škole sadrži različite vrste pitanja koja učenike navode da upoređuju i samostalno izvode zaključke, da sveobuhvatnije sagledavaju istorijske događaje i ličnosti i da analiziraju uzroke i posledice istorijskih događaja.

590,00 din
Istorija 8, udžbenik

Udžbenik istoriјe je kvalitetan, privlačan, podsticajan, razumljiv i kreativan. On podstiče dete i učenika na razmišljanje, uočavanje, istraživanje, analiziranje, zaključivanje radi sticanja traјnih znanja i veština.

850,00 din
ZNAM ZA MATURU - Zbirka zadataka za završni ispit iz istorije

Zbirka Znam za maturu – istorija sadrži standarde koji opisuju šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog obrazovanja.

349,00 din
Istorija 8, radna sveska

Radna sveska sa istorijskom čitankom za osmi razred osnovne škole omogućuje učenicima da na najjednostavniji način savladaju gradivo.

590,00 din
Istorija 6, priručnik za nastavnike

Pripremljen je sa namerom da pomogne nastavnicima u kreiranju nastave i ostvarivanju nastavnog plana i programa. Koncepcija priručnika određena je Obrazovnim standardima, Ključnim pojmovima za kraj obaveznog obrazovanja i Preporukama o nastavi istorije u Evropi u XXI veku.

350,00 din

1 2 poslednja