Klett

Sadržaj

Istorija


Pred vama je komplet udžbenika istorije za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole, sa kojima smo već godinama prisutni u mnogim školama.

Još u pripremi ovih udžbenika posebnu pažnju smo posvetili horizontalnoj i vertikalnoj korelaciji, bitnim Standardima kvaliteta udžbenika. Tako su naši udžbenici istorije prožeti sadržajima iz istorije književnosti i likovne umetnosti, a naši autori imaju u vidu da se, iz lekcije u lekciju, nadovezuju na znanja koja su učenici već stekli u prethodnim razredima. Posebno smo ponosni na likovne sadržaje koji prate svaku lekciju (fotografije i ilustracije), budući da svojom tematikom u potpunosti dopunjuju osnovni tekst.

Od školske 2013/14. godine udžbenički kompleti za istoriju biće prošireni interaktivnim digitalnim udžbenikom , koji će omogućiti nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.


Istorija 6, priručnik za nastavnike

Pripremljen je sa namerom da pomogne nastavnicima u kreiranju nastave i ostvarivanju nastavnog plana i programa. Koncepcija priručnika određena je Obrazovnim standardima, Ključnim pojmovima za kraj obaveznog obrazovanja i Preporukama o nastavi istorije u Evropi u XXI veku.

350,00 din
Istorija 7, priručnik za nastavnike

Prati udžbenik Istorije za sedmi razred osnovne škole Izdavačke kuće Klett. Koncepcija priručnika određena je nastavnim planom i programom za sedmi razred i razvojnim mogućnostima učenika.

350,00 din
Istorija 8, priručnik za nastavnike

Predlozi za izvođeњe nastave u Priručniku za nastavnike u potpunosti su usaglašeni sa udžbenikom kao i sa novim Nastavnim programom.

350,00 din

prva 1 2