Klett

Sadržaj

Istorija


Pred vama je komplet udžbenika istorije za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole, sa kojima smo već godinama prisutni u mnogim školama.

Još u pripremi ovih udžbenika posebnu pažnju smo posvetili horizontalnoj i vertikalnoj korelaciji, bitnim Standardima kvaliteta udžbenika. Tako su naši udžbenici istorije prožeti sadržajima iz istorije književnosti i likovne umetnosti, a naši autori imaju u vidu da se, iz lekcije u lekciju, nadovezuju na znanja koja su učenici već stekli u prethodnim razredima. Posebno smo ponosni na likovne sadržaje koji prate svaku lekciju (fotografije i ilustracije), budući da svojom tematikom u potpunosti dopunjuju osnovni tekst.

Od školske 2013/14. godine udžbenički kompleti za istoriju biće prošireni interaktivnim digitalnim udžbenikom , koji će omogućiti nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.


Istorija 8, priručnik za nastavnike

Predlozi za izvođeњe nastave u Priručniku za nastavnike u potpunosti su usaglašeni sa udžbenikom kao i sa novim Nastavnim programom.

350,00 din

prva 1 2