Klett

Sadržaj

Matematika


Kroz seriju udžbeničkih kompleta za nastavu matematike od 5. do 8. razreda osnovne škole učenici sa lakoćom prate programske sadržaje. Preko aktuelnih i svakodnevnih situacija upoznaju se sa matematičkim pravilima i teorijom, čime se postiže sinteza naučne zahtevnosti i uzrasnih interesovanja. Kroz različite aktivnosti koje su namenjene samoocenjivanju učenici mogu kontinuirano da proveravaju svoje znanje.

Udžbenici u potpunosti obuhvataju programske sadržaje i postupno vode učenika ka savladavanju gradiva. Oblikovani u skladu sa savremenim metodama nastave matematike, pružaju siguran vid pripreme za završni ispit. Veliki broj ilustracija, tabela, grafikona, kao i odmeren grafički identitet, omogućavaju inspirativan rad i nastavnicima i đacima.

Zbirke zadataka stilski i sadržajno prate udžbenike. Zadaci su razvrstani u skladu sa nastavnim jedinicama i prate način i dinamiku izlaganja u udžbeniku. Zadaci su izloženi od prostih ka složenijim, a veliki broj zadataka ima više zahteva. Svi zadaci su rešeni, a mnogi od njih rešeni su kroz detaljniji postupak, uz prateća uputstva i komentare.


Matematika 8, zbirka zadataka

Zbirka zadataka sa rešenjima stilski i sadržaјno prati udžbenik. U njoj su dati zadaci čiјim rešavanjem učenici sistematski uvežbavaјu i usvaјaјu obrađeno gradivo. Zadaci su izloženi od prostiјih ka složeniјim, a veliki deo zadataka ima i više zahteva.

620,00 din
Matematika 6 - priručnik za nastavnike

Deo je udžbeničkog kompleta Matematika za šesti razred osnovne škole Izdavačke kuće Klett. Priručnik prati važeći nastavni plan i program. Pisan je na osnovu ideja i stavova svih autora udžbenika i zbirke.

350,00 din
Matematika 7 - priručnik za nastavnike

Priručnik za nastavnike deo je udžbeničkog kompleta za sedmi razred. Svrha ovog Priručnika nije da prikaže kako treba držati nastavu, već da joj bude pomoć i podrška.

350,00 din
Matematika 8 - priručnik za nastavnike

Priručnik za nastavnike pokriva sve važniјe segmente nastave matematike (od pripreme časa do ocenjivanja).

350,00 din
Matematika 5, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

U potpunosti prati gradivo petog razreda i pomaže učenicima da savladaju matematiku i poboljšaju ocene.

299,00 din
Matematika 6, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

U potpunosti odgovara  planu i programu za nastavni predmet Matematika za šesti razred osnovne škole.

299,00 din
Matematika 7, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

Zbirka Znam za više Matematika 7 je zbirka za dodatno vežbanje pomoću kojeg će učenici gradivo sedmog razreda lakše savladati. Sadržaj zbirke u potpunosti prati nastavni Plan i program za sedmi razred osnovne škole.

299,00 din
Matematika 8, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

Zbirka Znam za više Matematika 8 je zbirka zadataka koja prati nastavni Plan i program za osmi razred osnovne škole. Uz pomoć ove zbirke učenici  će mnogo lakše savladati gradivo osmog razreda.

299,00 din

prva 1 2