Klett

Sadržaj

Matematika


Kroz seriju udžbeničkih kompleta za nastavu matematike od 5. do 8. razreda osnovne škole učenici sa lakoćom prate programske sadržaje. Preko aktuelnih i svakodnevnih situacija upoznaju se sa matematičkim pravilima i teorijom, čime se postiže sinteza naučne zahtevnosti i uzrasnih interesovanja. Kroz različite aktivnosti koje su namenjene samoocenjivanju učenici mogu kontinuirano da proveravaju svoje znanje.

Udžbenici u potpunosti obuhvataju programske sadržaje i postupno vode učenika ka savladavanju gradiva. Oblikovani u skladu sa savremenim metodama nastave matematike, pružaju siguran vid pripreme za završni ispit. Veliki broj ilustracija, tabela, grafikona, kao i odmeren grafički identitet, omogućavaju inspirativan rad i nastavnicima i đacima.

Zbirke zadataka stilski i sadržajno prate udžbenike. Zadaci su razvrstani u skladu sa nastavnim jedinicama i prate način i dinamiku izlaganja u udžbeniku. Zadaci su izloženi od prostih ka složenijim, a veliki broj zadataka ima više zahteva. Svi zadaci su rešeni, a mnogi od njih rešeni su kroz detaljniji postupak, uz prateća uputstva i komentare.


Matematika 8, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

Zbirka Znam za više Matematika 8 je zbirka zadataka koja prati nastavni Plan i program za osmi razred osnovne škole. Uz pomoć ove zbirke učenici  će mnogo lakše savladati gradivo osmog razreda.

299,00 din

prva 1 2 3