Klett

Sadržaj

Muzička kultura


Imamo posebnu čast da vam predstavimo drugačije, modernije i pristupačnije udžbenike muzičke kulture. Ovi udžbenici će nastavnicima olakšati rad svojim sistematizovanim i jezgrovitim sadržajem i svojom šarmantnom, ali jasnom i preglednom formom.

Najbolju ocenu udžbenika dali su anketirani nastavnici i to još u fazi nastajanja udžbenika. Uz nekoliko dragocenih sugestija, realizovali smo udžbenike koje vam ovom prilikom preporučujemo.

Gradivo predviđeno Nastavnim planom i programom prezentovano je veoma pregledno, jezički i vizuelno jasno, sa živopisnim ilustracijama koje učenicima omogućavaju lakše i zabavnije učenje. Kreativno osmišljeni zadaci poseban su dodatak ovim udžbenicima. Tu su i novi, drugačiji primeri slušanja muzike koje probuditi maštu i približiti muziku svakom učeniku.

Posebno bismo izdvojili kompakt diskove koji su za potrebe naših udžbenika muzičke kulture snimljeni na način kakav u našem školstvu još nije primenjivan: aranžmani su za većinu pesama rađeni namenski, a numere izvode istaknuti umetnici i muzičari, kao i već uveliko etablirani dečji hor „Horislavci”.

Stvaranjem ovih udžbenika želja nam je bila oni budu koristan doprinos našem zajedničkom cilju, da deca iz osnovne škole izađu sa muzičim znanjem koje će im omogućiti da vole muziku, razumeju je i da stasavaju ka tome da, ako ona i ne bude njihov profesionalni izbor, budu pažljivi i posvećeni posetioci koncertnih dvorana.


Muzička kultura 6, udžbenik za šesti razred
nema
710,00 din
Muzička kultura 5, udžbenik

Sadržajan, atraktivan i kreativan – novi udžbenik muzičke kulture za peti razred izdvaja se bogatstvom i raznovrsnošću muzičkih sadržaja iz domena klasične, dečje, tradicionalne i popularne muzike.

710,00 din
Muzička kultura 6, udžbenik + 3 CD-a

U udžbeniku je u prvi plan istaknuto tumačenje osnovnih pojmova, pojava i oznaka u muzici iz tri postojeće oblasti muzičke pedagogije - melodike, ritma i osnovne teorije muzike.

710,00 din
Muzička kultura 7, udžbenik + 3 CD-a

Udžbenik obuhvata sve sadržaje koji su predviđenim nastavnim planom i programom. Gradivo se prezentuje postupno, logično se nadovezuje pa tako omogućava trajno usvajanje zadate materije.

710,00 din
Muzička kultura 8, udžbenik + 3 CD-a

Na početku svake lekcije u udžbeniku su jasno istaknuti ključni pojmovi. Svojom preglednošću i jasnom formom omogućava lako usvajanje gradiva predviđenog nastavnim planom i programom.

710,00 din
Muzička kultura 6, priručnik za nastavnike
400,00 din
Muzička kultura 7, priručnik za nastavnike
400,00 din