Klett

Sadržaj

Nemački jezik


Udžbenički komplet Wir nastao je u saradnji s izdavačkom kućom „Ernst Klett Sprachen” i namenjen je učenicima koji u petom razredu počinju s učenjem nemačkog jezika. Komplet obuhvata udžbenik s audio kompakt diskom i radnu svesku, a za nastavnike su obezbeđeni priručnik za nastavnike, globalni i operativni planovi i dnevne pripreme.

Moderan dizajn, bogat ilustrativni materijal, pregledna struktura udžbenika koja omogućava postepeno napredovanje i podjednako razvijanje sve četiri jezičke veštine osnovne su odlike ovih udžbeničkih kompleta.

Udžbenici za sva četiri razreda podeljeni su na module. Na kraju svakog modula nalazi se deo Vežbamo... koji je namenjen za samostalno uvežbavanje jezičkih veština. Tu je i Gramatika, gde je na srpskom jeziku ponuđen pregled gramatičkih pravila. Učenicima se pruža mogućnost da posle svakog modula samostalno procene stepen savladanog znanja.

Radne sveske prate strukturu udžbenika i nude komunikativna vežbanja koja podstiču sve četiri jezičke veštine. Prikladne su za rad u učionici i za samostalni rad kod kuće. Na kraju svakog modula nalazi se i rečnik novih reči i izraza koji podstiču učenike na njihovo aktivno usvajanje.

Od školske 2013/14. godine udžbenički kompleti za nastavu nemačkog jezika biće prošireni interaktivnim udžbenikom, koji će omogućiti nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.


Nemački jezik 6, udžbenik „Magnet 2” + CD

Udžbenik sadrži osam lekcija koje su tematski nezavisne, a svaka lekcija se sastoji iz tri dela pri čemu svaki deo osvetljava jedan aspekt teme koja se obrađuje.

860,00 din
Nemački jezik 6, radna sveska „Magnet 2” + CD

Radna sveska sadrži različite tipove zadataka za utvrđivanje gramatike i novih reči i dodatne zadatke za čitanje i slušanje.

610,00 din
Maximal 1, nemački jezik, udžbenik

Moderan udžbenik privlačnog dizajna Maximal 1 predstavlja idealan način za početak učenja nemačkog jezika u petom razredu osnovne škole. Udžbenik je u potpunosti usklađen sa novim Planom i programom nastave i učenja, kao i sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za žive jezike, a izlaganje gradiva ima postepenu i prikladnu progresiju.

860,00 din
Maximal 1, nemački jezik, radna sveska

Radna sveska sadrži brojne i raznovrsne zadatke za vežbanje svih jezičkih veština. Na kraju svakog modula učenicima je omogućeno da sistematizuju gradivo i prate svoj napredak.

610,00 din
Nemački jezik 5, udžbenik „Magnet neu 1” + CD

Magnet neu je moderan udžbenički komplet koji svojim kvalitetom podstiče radoznalost i interesovanje kod učenika. Udžbenik ima atraktivan dizajn i preglednu strukturu.

860,00 din
Nemački jezik 7, udžbenik „Magnet 3” + CD

Udžbenik Magnet 3 u potpunosti je usklađen sa Nastavnim planom i programom za sedmi razred, a istovremeno prati sve zahteve savremene nastave.

860,00 din
Nemački jezik 5, radna sveska „Magnet neu 1” + CD

Radna sveska Magnet neu 1 ima preglednu strukturu i progresivno prati zadatke iz udžbenika.

610,00 din
Nemački jezik 5, udžbenik „WIR 1 NEU” + CD

Udžbenik WIR 1 NEU adaptiran je u skladu sa Nastavnim planom i programom zadržavajući strukturu i metodički pristup originalnog izdanja.

860,00 din
Nemački jezik 7, radna sveska „Magnet 3” + CD

Radna sveska Magnet 3 namenjena je za samostalan rad na času i kod kuće.

Zadaci u radnoj svesci odslikavaju realnu upotrebu jezika.

610,00 din
Nemački jezik 5, radna sveska „WIR 1 NEU”

Radna sveska WIR 1 NEU prati strukturu udžbenika i ona nudi komunikativna vežbanja koje podstiču učenika na samostalni rad.

610,00 din

1 2 3 poslednja