Klett

Sadržaj

Nemački jezik


Udžbenički komplet Wir nastao je u saradnji s izdavačkom kućom „Ernst Klett Sprachen” i namenjen je učenicima koji u petom razredu počinju s učenjem nemačkog jezika. Komplet obuhvata udžbenik s audio kompakt diskom i radnu svesku, a za nastavnike su obezbeđeni priručnik za nastavnike, globalni i operativni planovi i dnevne pripreme.

Moderan dizajn, bogat ilustrativni materijal, pregledna struktura udžbenika koja omogućava postepeno napredovanje i podjednako razvijanje sve četiri jezičke veštine osnovne su odlike ovih udžbeničkih kompleta.

Udžbenici za sva četiri razreda podeljeni su na module. Na kraju svakog modula nalazi se deo Vežbamo... koji je namenjen za samostalno uvežbavanje jezičkih veština. Tu je i Gramatika, gde je na srpskom jeziku ponuđen pregled gramatičkih pravila. Učenicima se pruža mogućnost da posle svakog modula samostalno procene stepen savladanog znanja.

Radne sveske prate strukturu udžbenika i nude komunikativna vežbanja koja podstiču sve četiri jezičke veštine. Prikladne su za rad u učionici i za samostalni rad kod kuće. Na kraju svakog modula nalazi se i rečnik novih reči i izraza koji podstiču učenike na njihovo aktivno usvajanje.

Od školske 2013/14. godine udžbenički kompleti za nastavu nemačkog jezika biće prošireni interaktivnim udžbenikom, koji će omogućiti nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.


Nemački jezik 6, udžbenik „Magnet 2” + CD

Udžbenik sadrži osam lekcija koje su tematski nezavisne, a svaka lekcija se sastoji iz tri dela pri čemu svaki deo osvetljava jedan aspekt teme koja se obrađuje.

860,00 din
Nemački jezik 6, radna sveska „Magnet 2” + CD

Radna sveska sadrži različite tipove zadataka za utvrđivanje gramatike i novih reči i dodatne zadatke za čitanje i slušanje.

610,00 din
Maximal 1, nemački jezik, udžbenik

 

Autor:
Larisa Stambolija

 

NEMA
860,00 din
Maximal 1, nemački jezik, radna sveska

 

Autor:
Larisa Stambolija

 

NEMA
610,00 din
Nemački jezik 5, udžbenik „Magnet 1” + CD

Magnet je moderan udžbenički komplet koji svojim kvalitetom podstiče radoznalost i interesovanje kod učenika. Udžbenik ima atraktivan dizajn i preglednu strukturu.

860,00 din
Nemački jezik 7, udžbenik „Magnet 3” + CD

Udžbenik Magnet 3 u potpunosti je usklađen sa Nastavnim planom i programom za sedmi razred, a istovremeno prati sve zahteve savremene nastave.

860,00 din
Nemački jezik 5, radna sveska „Magnet 1” + CD

Radna sveska Magnet 1 ima preglednu strukturu i progresivno prati zadatke iz udžbenika. Svaka lekcija sadrži zadatke za utvrđivanje gramatike i novih reči i dodatne zadatke za čitanje i slušanje.

610,00 din
Nemački jezik 7, radna sveska „Magnet 3” + CD

Radna sveska Magnet 3 namenjena je za samostalan rad na času i kod kuće.

Zadaci u radnoj svesci odslikavaju realnu upotrebu jezika.

610,00 din
Nemački jezik 8, udžbenik „Magnet 4” + CD

U udžbeniku Magnet 4 učenici imaju priliku da govore i pišu o ličnom stilu, izboru budućeg zanimanja, ekologiji, ali i da se upoznaju sa zanimljivim činjenicama u vezi sa Austrijom i Švajc

860,00 din
Nemački jezik 5, udžbenik „WIR 1” + CD

Udžbenik WIR1 adaptiran je u skladu sa Nastavnim planom i programom zadržavajući strukturu i metodički pristup originalnog izdanja.

860,00 din

1 2 3 poslednja