Klett

Sadržaj

Nemački jezik


Udžbenički komplet Wir nastao je u saradnji s izdavačkom kućom „Ernst Klett Sprachen” i namenjen je učenicima koji u petom razredu počinju s učenjem nemačkog jezika. Komplet obuhvata udžbenik s audio kompakt diskom i radnu svesku, a za nastavnike su obezbeđeni priručnik za nastavnike, globalni i operativni planovi i dnevne pripreme.

Moderan dizajn, bogat ilustrativni materijal, pregledna struktura udžbenika koja omogućava postepeno napredovanje i podjednako razvijanje sve četiri jezičke veštine osnovne su odlike ovih udžbeničkih kompleta.

Udžbenici za sva četiri razreda podeljeni su na module. Na kraju svakog modula nalazi se deo Vežbamo... koji je namenjen za samostalno uvežbavanje jezičkih veština. Tu je i Gramatika, gde je na srpskom jeziku ponuđen pregled gramatičkih pravila. Učenicima se pruža mogućnost da posle svakog modula samostalno procene stepen savladanog znanja.

Radne sveske prate strukturu udžbenika i nude komunikativna vežbanja koja podstiču sve četiri jezičke veštine. Prikladne su za rad u učionici i za samostalni rad kod kuće. Na kraju svakog modula nalazi se i rečnik novih reči i izraza koji podstiču učenike na njihovo aktivno usvajanje.

Od školske 2013/14. godine udžbenički kompleti za nastavu nemačkog jezika biće prošireni interaktivnim udžbenikom, koji će omogućiti nastavnicima da nastavu obogate novim iskustvom.


Nemački jezik 8, udžbenik „Magnet 4” + CD

U udžbeniku Magnet 4 učenici imaju priliku da govore i pišu o ličnom stilu, izboru budućeg zanimanja, ekologiji, ali i da se upoznaju sa zanimljivim činjenicama u vezi sa Austrijom i Švajc

860,00 din
Nemački jezik 8, radna sveska „Magnet 4” + CD

Radna sveska Magnet 4 doprinosi boljem usvajanju leksičkih i gramatičkih sadržaja.

610,00 din
Nemački jezik 6, udžbenik „WIR 2” + CD

Udžbenik WIR2 adaptiran je u skladu sa Nastavnim planom i programom zadržavajući strukturu i metodički pristup originalnog izdanja.

860,00 din
Nemački jezik 6, radna sveska „WIR 2”

Radna sveska WIR2 prati strukturu udžbenika i ona nudi komunikativna vežbanja koje podstiču učenika na samostalni rad.

610,00 din
Nemački jezik 7, udžbenik „WIR 3” + CD

Udžbenik WIR3 adaptiran je u skladu sa Nastavnim planom i programom zadržavajući strukturu i metodički pristup originalnog izdanja.

860,00 din
Nemački jezik 7, radna sveska „WIR 3”

Radna sveska WIR3 prati strukturu udžbenika i ona nudi komunikativna vežbanja koje podstiču učenika na samostalni rad.

610,00 din
Nemački jezik 8, udžbenik „WIR 4” + CD

Udžbenik Wir 4 adaptiran јe u skladu sa Nastavnim planom i programom zadržavaјućii strukturu i metodički pristup originalnog izdanja.

860,00 din
Nemački jezik 8, radna sveska „WIR 4”

Radna sveska prati strukturu udžbenika i ona nudi komunikativna vežbanja koјe podstiču učenika na samostalan rad.

610,00 din
Nemački jezik 7, priručnik za nastavnike „WIR 3”

Priručnik za nastavnike predstavlja veliku pomoć u planiranju i realizovanju nastave.

450,00 din
WIR 2, priručnik za nastavnike

Priručnik za nastavnike predstavlja veliku pomoć u planiranju i realizovanju nastave.

450,00 din

prva 1 2 3 poslednja