Klett

Sadržaj

Novi udžbenici za peti razred


Biologija 5, udžbenik

Udžbenik je orijentisan na ishode nastave, a ne na nastavne sadržaje same po sebi. Predstavlja istinski otklon sa nastave u čijem su središtu sadržaj i nastavnik, na nastavu i učenje usmerene na učenika i njegove kompetencije.

978-86-533-0047-0
1 090,00 din
Dramatizacija u nastavi

Priručnik  Dramatizacija u nastavi ima za zadatak da obogati izučavanje dramskog stvaralaštva u nastavi srpskog jezika i književnosti, kao i da objasni osobenosti i prednosti dramskog pristupa književnom tekstu.

978-86-7762-286-2
799,00 din
Eyes open 1, radna sveska

Radna sveska Eyes Open 1 sadrži zadatke koji služe za utvrđivanje leksike iz udžbenika, uvežbavanje gramatike i razvijanje jezičkih veština.

978-1108408622
600,00 din
Engleski jezik 5, radna sveska „Messages 1” + CD

Radna sveska osim za sistematično utvrđivanje gramatičkih struktura i leksike sadrži i aktivnosti za razvijanje sve četiri jezičke veštine, uključujući i veštinu slušanja, pošto je sastavni deo Radne sveske i audio komakt disk koji učenici mogu samostalno da koriste kod kuće.

978-0521149389
600,00 din
Eyes open 1, udžbenik

Udžbenik Eyes Open 1 sadrži zanimljive teme koje kod učenika pobuđuju radoznalost i motivišu ih na usvajanje znanja. Veliki broj zadataka podstiče razvoj svih jezičkih veština, a istovremeno učenici stiču sigurnost u pisanoj i usmenoj komunikaciji.

978-86-533-0055-5
850,00 din
Engleski jezik 5, udžbenik „Messages 1”

Udžbenik se sastoji iz šest modula (Modules) od kojih svaki ima po dve jedinice (Units), a svaka jedinica je podeljena na tri koraka (Steps) i obogaćena dodatnim vežbama za praćenje fonda reči. Posle svake druge jedinice, odnosno na kraju modula, slede aktivnosti za utvrđibanje naučenog, sticanje jezičkih veština i samoocenjivanje.

978-0521149358
850,00 din
Engleski jezik 5, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

Namenjeno je učenicima koji žele da savladaju engleski jezik i poboljšaju ocene. Može se koristiti kao dodatna pomoć u toku školske godine, a može poslužiti i za obnavljanje naučenog gradiva u toku letnjeg raspusta.

978-86-7762-258-9
299,00 din
Club @dos 1, francuski jezik za peti razred, radna sveska

Radna sveska Club @dos 1 nudi brojne zadatke kroz koje se utvrđuju tekstovi iz udžbenika, uvežbavaju gramatička pravila, povećava fond reči i razvijaju jezičke veštine čitanja, slušanja i pisanja.

978-86-533-0068-5
530,00 din
Francuski jezik 5 Et toi ? 1, radna sveska

U radnoj svesci nalaze se aktivnosti koje su komplementarne gradivu koje se nalazi u udžbeniku i kojima se razvijaju sve četiri jezičke veštine.

978-86-533-0066-1
530,00 din
Club @dos 1, francuski jezik za peti razred, udžbenik

Club @dos 1 je moderan udžbenik koji u potpunosti odgovara zahtevima savremene nastave, ispunjavajući očekivanja i učenika i nastavnika. Usklađen je sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za žive jezike.

978-86-533-0067-8
800,00 din

1 2 3 4 poslednja