Klett

Sadržaj

Pripremni predškolski nivo


Polazak u školu je prelomni trenutak u životu svakog predškolca, pa je tako i za vaspitače od velike važnosti da decu kvalitetno pripreme za školu.

U kompletu za predškolce koji smo pripremili pokriveni su svi sadržaji Pripemnog predškolskog programa, za oblasti razvoja govora, razvoj matematičkih pojmova i upoznavanja okoline. S obzirom na to da je vizuelni identitet materijala namenjenog predškolcima izuzetno važan, trudili smo se da dizajn i ilustracije budu jedinstveni i bliski deci. U naše knjige ugrađeni su elementi koji podstiču kreativnost, koji poštuju individualne razlike i neguju radoznalost.


Maša i Raša - komplet izdanja za predškolce

+ besplatna godišnja pretplata na obrazovni portal www.masairasa.rs

1 490,00 din
Maša i Raša - godišnja pretplata na obrazovni portal  www.masairasa.rs

Zamislite da Vaše dete intenzivno uči dok se igra. Nesvesna da uče, deca usvajaju važna znanja, pomoću kojih postaju uspešnija i sigurnija u školi.

nema
990,00 din
Maša i Raša - razvoj govora

Knjiga sadrži sistematizovano gradivo koje je raspoređeno po jasnim tematskim celinama i usklađeno je sa Pripremnim predškolskim programom. Instrukcije  i nalozi u knjizi su raznovrsni i razvijaju dečje mišljenje i kognitivni razvoj.

470,00 din
Maša i Raša - upoznavanje okoline

Ova knjiga sadrži izbor ključnih sadržaja koji su reprezentativni za ovu oblast. Oni su raspoređeni po tematskim celinama i usklađeni sa Pripremnim školskim programom.

470,00 din
Maša i Raša, prvi koraci u matematici

Prve korake u matematici deca će savladati kroz sistematizovanu grupu zadataka iz matematike koji su u potpunosti usklađeni sa Pripremnim školskim programom.

550,00 din
Maša i Raša - Matematičke igre

Mapa sa vežbama za matematiku sadrži kartončiće sa oblicima i brojevima koje deca mogu da isecaju i učestvuju u igrama u kojima se predstavljaju brojevi ili računanje.

420,00 din