Izdavačka kuća Klett | Znanje nas čini velikim

Klett

Sadržaj

Novi udžbenici za prvi razred


Maša i Raša - Različak, čitanka za prvi razred

Podeljena je u celine koje se lako tematski uvezuju i koje su date hronološki. Ima dodatak tekstova predviđenih za domaću lektiru. Na svakoj najavnoj stranici dato je pojašnjenje šta učenika čeka u toj celini; Različkov podsetnik i Različkove pitalice na kraju svake celine treba da pomognu u sistematizaciji i proveri naučenog.

Nepoznate reči objašnjene su na istoj strani gde je i tekst, zadaci su bojama istaknuti po stepenu težine, a novina su i vežbe za pravilnu artikulaciju svih glasova.

Prelistajte udžbenik

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

690,00 din
Maša i Raša - Igra slovima, bukvar za prvi razred

U Bukvaru su obrađena slova po grupnom postupku (2-3 slova za jedan čas).

Podeljen je na tri celine: Crtanku – predbukvarski period, Pisanku – obrada štampanih i pisanih slova i Pesme i priče – kratki zanimljivi poetski i prozni tekstovi za decu, za uvežbavanje čitanja.

Zadaci su diferencirani, tako da je Bukvar pogodan za korišćenje u odeljenju gde ima dece koja su čitači i dece kojoj je potrebna podrška i koja tek usvajaju slova.

 

Prelistajte udžbenik

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

 
 
690,00 din
Maša i Raša Slovarica

 

Autori:
Zoran B. Gavrić
Mirjana Kovačević
 

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

290,00 din
Maša i Raša - Matematika, udžbenik za prvi razred

Obrada nastavnih jedinica organizovana je tako da se počinje podsećanjem na prethodno poznate sadržaje, zatim sledi usvajanje matematičkog pojma. Na prethodno se nadovezuju uvežbavanja i ukazivanje na matematičke zakonitosti, pravila i interpretacije.

Novine u odnosu na prethodna izdanja predstavljaju nove nastavne jedinice (Sa iste strane, sa suprotnih strana, Tela oblika lopte, valjka, kupe,  Zamena mesta sabiraka…), ali i mnoge igrolike aktivnosti, nizovi i sl.

U nastajanju ovog udžbenika aktivno su učestvovali mnogi evaluatori-praktičari iz čitave Srbije.

 

Prelistajte prvi deo udžbenika

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 
 
 
 
1 430,00 din
Maša i Raša - Svet oko nas, udžbenik za prvi razred

Udžbenik obiluje raznovrsnim zadacima: u vidu osmosmerki, rebusa, ukrštenica, popunjavanja tabela, eksperimenata koje učenici treba da izvedu.

Kao podsetnik, na kraju svake nastavne teme nalazi se mapa uma sa ključnim pojmovima u vezi sa obrađenom temom.

Nakon svakog podsetnika sledi sistematizacija – niz zadataka koji služe za utvrđivanje naučenog. Na kraju prvog i drugog dela nalaze se testovi za tematsku proveru znanja sa skalom za ocenjivanje, rešenja testova, kao i prilozi – nalepnice, koje se koriste u interakciji sa ilustracijama u okviru lekcija.

 

Prelistajte prvi deo udžbenika

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 
 
 
890,00 din
Maša i Raša - Muzička kultura, udžbenik za prvi razred

Usklađen sa Novim planom i programom nastave i učenja, udžbenik pored propisanih numera nudi i veliki broj originalnih pesama, namenski pisanih za ovaj udžbenik. Udžbenik prate i dva kompakt-diska sa snimcima svih obrađenih pesama sa verzijama za karaoke. Većinu numera izvodi hor „Čarolija“ i neki od njegovih poznatih solista.

Udžbenik je podeljen na poglavlja u kojima se obrađuju: narodna tradicija, rad na slušanju i reprodukovanju različitih zvukova, muzički instrumenti i izvođenje brojalica i aranžmana.

Kroz odabrane muzičke sadržaje vezane za svet životinja, godišnja doba i praznike, deca se upoznaju sa osnovnim muzičkim konceptima. Finalno poglavlje sadrži pesme-modele.

Učenik uz udžbenik dobija i par drvenih štapića – instrument na kom će izvoditi pratnju uz pevanje ili izvođenje brojalica.

 

Prelistajte udzbenik

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 
 
690,00 din
Maša i Raša - Svet u mojim rukama, likovna kultura za prvi razred

Nova koncepcija udžbenika prilagođena je formativnom praćenju učeničkih postignuća kroz jasno definisane obrazovne ishode koji su obezbeđeni sadržajem i aktivnostima u udžbeniku. Kontinuirana primena usvojenih znanja omogućena je kroz individualne i grupne aktivnosti predložene u udžbeniku.

Pregledna i jasna struktura udžbenika omogućava lakše snalaženje učenika i samostalnu primenu u radu. Vizuelni primeri, osim estetske, imaju i didaktičku funkciju da prate i dodatno pojašnjavaju tekstualne sadržaje, posebno ključne pojmove.

 

Prelistajte udžbenik

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 
 
650,00 din
Super minds 1, udžbenik za engleski jezik za prvi razred osnovne škole

Veliki broj fotografija i zadataka koji su povezani s okruženjem učenika podstiču ih da govore na engleskom jeziku.

Pregledna struktura udžbenika i zadaci koji se mogu raditi individualno, u parovima i grupama podstiču učenike na rad, čime se omogućava dinamična nastava engleskog jezika.

Udžbenik sadrži:

  • 282 fotografije i ilustracije
  • 330 vežbi

 

Prelistajte udžbenik

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 
 
 
1 190,00 din
Engleski jezik 1, udžbenik „Playway to English 1”

Udžbenički kompleti Playway to English nаstаli su u sаrаdnji sа izdаvаčkom kućom „Cambridge University Press”.  Privlаčnog izgledа i bogаt ilustrаcijаmа, udžbenik Playway to English 1 sаdrži veliki izbor аutentičnih tekstovа i dodаtnih mаterijаlа, rаznovrsne, kаo i tri prаtećа kompаkt-diskа sа аudio-numerаmа nа kojimа tekstove interpretirаju mаternji govornici.

Playway to English 1 ideаlаn je nаčin zа početаk učenjа engleskog jezikа. On objedinjuje sve prednosti moderne metodike u nаstаvi strаnih jezikа sа zаhtevimа propisаnih plаnovа i stаndаrdа. U 10 lekcijа znаnjа se stiču kroz igru, muziku i metodu Total Physical Response, što učenje čini zаbаvnim i dinаmičnim.


Reč evaluatora

„Prednost ovog udžbenikа jeste u tome što nudi veći broj аktivnosti zа rаd. Dovoljаn broj rаznovrsnih i zаbаvnih аktivnosti, nаročito vežbi i zаdаtаkа zа sаmostаlаn rаd učenikа, posebno je vаžаn nаstаvnicimа koji rаde u kombinovаnim odeljenjimа.”

Anа Tomić, OŠ „Ivo Lolа Ribаr”, Aleksаndrovаc

590,00 din
Engleski jezik 1, radna sveska „Playway to English 1”

Udžbenički kompleti Playway to English nаstаli su u sаrаdnji sа izdаvаčkom kućom „Cambridge University Press”. Privlаčnog izgledа i bogаta ilustrаcijаmа, rаdnа sveskа Playway to English 1 sаdrži rаznovrsne, kаo i zа utvrđivаnje grаmаtičkih strukturа i leksike iz udžbenikа.

Rаdnа sveskа sаdrži rаzličite аktivnosti pomoću kojih se obnаvljа i utvrđuje određeno grаdivo: vežbe spаjаnjа i uklаpаnjа, popunjаvаnjа prаzninа, povezivаnjа tekstа sа slikom, rešаvаnjа kvizovа i ukrštenih reči, kаo i usmenog odgovаrаnjа nа аudio-numere i pevаnjа.


Reč evaluatora

„Ono što se može smаtrаti originаlnim, а dobrim jesu pesmice. Odlično su ukomponovаne u mаterijаl, uključuju glаvne likove, smisleno prаte nаstаvni sаdržаj, ostvаruju interаktivnost i аngаžovаnje dece. Veomа koristаn je mаterijаl koji sledi svаku pesmicu, gde učenici trebа sаmi, uz muzičku prаtnju, dа ponove odslušаno.”

Drаgа Stefаnović, OŠ „Krаlj Aleksаndаr I”, Gornji Milаnovаc

410,00 din

1 2 poslednja