Klett

Sadržaj

Novi udžbenici za prvi razred


Engleski jezik 1, radna sveska „Playway to English 1”

Rаdnа sveskа sаdrži rаzličite аktivnosti pomoću kojih se obnаvljа i utvrđuje određeno grаdivo: vežbe spаjаnjа i uklаpаnjа, popunjаvаnjа prаzninа, povezivаnjа tekstа sа slikom, rešаvаnjа kvizovа i ukrštenih reči, kаo i usmenog odgovаrаnjа nа аudio-numere i pevаnjа.

978-1107680906
410,00 din
Projektna nastava - priručnik za učitelje

Projektna nastava – priručnik za učitelje inovativna je, zanimljiva, kvalitetno ilustrovana i sadržajna knjiga. Strukturiran je tako da je lak za pregledanje i pronalaženje željenih informacija. Sadržaj priručnika je pažljivo biran i kao takav stvara modele razmišljanja i rešavanja problema.

978-86-533-0080-7
800,00 din
Priručnik za učitelje za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju od prvog do čet

Priručnik nudi najnovija, različita teorijska znanja i praktična iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju. Namenjen je učiteljima, stručnim saradnicima, defektolozima i roditeljima/starateljima.

978-86-7762-898-7
990,00 din
Pevajmo svi do, re, mi, fa, sol, la si

Dodatno nastavno sredstvo za predmet muzička kultura od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

978-86-7762-721-8
1 280,00 din

prva 1 2