Klett

Sadržaj

Novi udžbenici za prvi razred


Priručnik za učitelje za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju od prvog do čet

Teme i pitanja kojima se posebno bavi tiču se načina prevazilaženja prepreka u učenju i učešća ovih učenika u školskim aktivnostima, ali i svakodnevnim životnim situacijama.

U cilju što uspešnije podrške ovim učenicima, u priručniku se nude mogući načini rada, kao i preporuke za izbor sadržaja. Ovi programi su ponuđeni samo kao jedno od mogućih rešenja u pripremi individualnih obrazovnih planova i kao takvi bi trebalo da predstavljaju dodatnu tačku oslonca u radu učitelja, defektologa i roditelja.

990,00 din
Pevajmo svi do, re, mi, fa, sol, la si

Dodatno nastavno sredstvo za predmet muzička kultura od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

1 280,00 din

prva 1 2