Klett

Sadržaj

Ruski jezik


Kонечно! je moderan udžbenički komplet za ruski jezik. Odlikuju ga privlačan dizajn, kratka i dinamična vežbanja, autentičan jezik, likovi koji su bliski učenicima i veliki broj strategija koji pomažu učenicima da što bolje savladaju ruski jezik. Svaka lekcija u udžbeniku započinje sa fotografijama iz Rusije koje služe učenicima kao podsticaj. Tekstovi i dijalozi su osmišljeni da budu zanimljivi, a prate ih audio-numere s autentičnim govornicima. Veliki broj kraćih vežbanja podstiče učenike da govore i pišu na ruskom jeziku, a brojni saveti pomoći će im da brže steknu sigurnost u korišćenju ruskog jezika.

Na kraju lekcija u udžbeniku nalaze se projekti za rad u grupi, dodatni tekstovi za čitanje i vežbanja koja pripremaju učenike za polaganje međunarodno priznatog sertifikata ТРКИ. Na kraju udžbenika nalazi se pregled ruske gramatike i rusko-srpski rečnik koji se sastoji iz dva dela. U prvom delu reči i izrazi su navedeni po lekcijama u kojima se javljaju, a u drugom delu nalaze se sve reči i izrazi koji se javljaju u udžbeniku, poređani po azbučnom redu.

Radna sveska namenjena je prvenstveno za samostalan rad kod kuće, ali se u njoj nalaze i zadaci koji su namenjeni za rad u parovima i grupi, pa se može koristiti i na času. Na kraju svake lekcije u radnoj svesci nalaze se uputstva za izradu učeničkog portfolija i uputstva za samoevalauciju.


Kонечно! 2, udžbenik za ruski jezik za šesti razred osnovne škole

Kонечно! je moderan udžbenički komplet za ruski jezik. Odlikuju ga privlačan dizajn, kratka i dinamična vežbanja, autentičan jezik, likovi koji su bliski učenicima i veliki broj strategija koji pomažu učenicima da što bolje savladaju ruski jezik.

790,00 din
Kонечно! 2, radna sveska za ruski jezik za šesti razred osnovne škole

Radna sveska namenjena je prvenstveno za samostalan rad kod kuće, ali se u njoj nalaze i zadaci koji su namenjeni za rad u parovima i grupi.

590,00 din

Kонечно! je moderan udžbenički komplet za ruski jezik. Odlikuju ga privlačan dizajn, kratka i dinamična vežbanja, autentičan jezik, likovi koji su bliski učenicima i veliki broj strategija koji pomažu učenicima da što bolje savladaju ruski jezik.

790,00 din
Kонечно! 3, radna sveska za ruski jezik za sedmi razred osnovne škole

Radna sveska namenjena je prvenstveno za samostalan rad kod kuće, ali se u njoj nalaze i zadaci koji su namenjeni za rad u parovima i grupi.

590,00 din
Kонечно! 4, udžbenik za ruski jezik za osmi razred osnovne škole

Kонечно! je moderan udžbenički komplet za ruski jezik. Odlikuju ga privlačan dizajn, kratka i dinamična vežbanja, autentičan jezik, likovi koji su bliski učenicima i veliki broj strategija koji pomažu učenicima da što bolje savladaju ruski jezik.

790,00 din
Kонечно! 4, radna sveska za ruski jezik za osmi razred osnovne škole

Radna sveska namenjena je prvenstveno za samostalan rad kod kuće, ali se u njoj nalaze i zadaci koji su namenjeni za rad u parovima i grupi.

590,00 din
Konečno 1, ruski jezik, udžbenik

Udžbenički komplet Конечно! 1 ispunjava sve zahteve savremene nastave i novog Plana i programa nastave i učenja. Svaku lekciju u udžbeniku odlikuje autentičan jezik, teme koje su zanimljive i bliske učenicima i dinamična vežbanja.

790,00 din