Klett

Sadržaj

Geografija


Geografija 1, udžbenik za prvi razred gimnazije

Geografija za prvi razred gimnazije predstavlja moderan udžbenik, kako po stilu pisanja, tako i po grafičkoj opremljenosti.

690,00 din
Geografija 2, udžbenik za drugi razred gimnazije

Udžbenik u skladu sa Nastavnim planom i programom obrađuje teme iz društvene geografije. Materija je jasna, razumljiva i motiviše učenike na dublje saznanje. Izbegnuto je puko pamćenje činjenica, što razlikuje ovaj udžbenik od ostalih na tržištu.

740,00 din
Geografija 3, udžbenik za treći razred gimnazije

Ovaj udžbenik će svojim odlikama podsticati zainteresovanost kod učenika, aktivirajući njegove ukupne potencijale, kako intelektualne, tako i emocionalne i socijalne. Sastoji se od sedam poglavlja koja su povezana u konzistentnu celinu.

780,00 din