Klett

Sadržaj

Informatika


Informatika 1, udžbenik za prvi razred gimnazije

Udžbenik sadrži jasnu i preglednu strukturu koja omogućava lakše usvajanje nastavnog sadržaja. Tekst u udžbeniku odlikuje razumljivost, jasnoća i postupnost u izlaganju gradiva.

900,00 din
Informatika 2, udžbenik za  drugi razred gimnazije

Rukopis udžbenika Informatika 2 za drugi razred gimnazije u potpunosti je usklađen sa Nastavnim planom i programom za nastavni predmet Informatika za drugi razred gimnazije. Teme pokrivene sadržajem udžbenika su u potpunosti usklađene sa aktuelnim znanjima informatike i računarstva.

870,00 din
Informatika 3, udžbenik za treći razred gimnazije

Udžbenik Informatika 3 predstavlja savremeni udžbenik koji će pomoći učenicima da steknu osnove programiranja.

930,00 din
Računarstvo i informatika 4, udžbenik za četvrti razred gimnazije

Udžbenik Računarstvo i informatika 4 namenjen je za savremenu nastavu, omogućavajući učenicima da se na postupan i razumljiv način upoznaju sa bazama podataka, računarskim mrežama i kreiranjem veb-strana.

890,00 din