Klett

Sadržaj

Matematika


Matematika 1, udžbenik sa zbirkom zadataka

Udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Ova knjiga se sastoji od 10 celina kojima su obuhvaćeni svi programski sadržaji. Gradivo je organizovano u tri nivoa (A, B, V), u skladu sa Standardima za kraj srednjeg obrazovanja. Na isti način su strukturirani i zadaci (preko 500) koji zaokružuju svaku celinu.

890,00 din
Matematika 2, udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred gimnazija

Matematički sadržaji predviđeni Programom za drugi razred gimnazija, po kojem je pisan ovaj udžbenik, zauzimaju veoma važno mesto u matematičkom obrazovanju srednjoškolaca. Ako analiziramo maturske i prijemne ispite koje učenici polažu po završetku srednje škole, i kod nas i u svetu, uočićemo da se veliki broj zadataka odnosi upravo na pomenuto gradivo.

890,00 din