Klett

Sadržaj

Nemački jezik


Direkt 1, udžbenik i radna sveska + 2 CD-a

Udžbenički komplet za prvu godinu gimnazija i srednjih stručnih škola (peta godina učenja) + 2CD-a

Udžbenički komplet Direkt predstavlja moderan moderan pristup nastavi nemačkog jezika u srednjoj školi. Direkt je namenjen za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola koji su sa učenjem nemačkog jezika počeli u osnovnoj školi.

990,00 din
Direkt 2, udžbenik i radna sveska + CD

Udžbenički komplet za drugu godinu gimnazija i srednjih stručnih škola (šesta godina učenja) + CD

Udžbenički komplet Direkt predstavlja moderan moderan pristup nastavi nemačkog jezika u srednjoj školi. Direkt je namenjen za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola koji su sa učenjem nemačkog jezika počeli u osnovnoj školi.

990,00 din
Direkt 3, udžbenik i radna sveska + CD

Udžbenički komplet za treću godinu gimnazija i srednjih stručnih škola (sedma godina učenja) + CD

Udžbenički komplet Direkt predstavlja moderan moderan pristup nastavi nemačkog jezika u srednjoj školi. Direkt je namenjen za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola koji su sa učenjem nemačkog jezika počeli u osnovnoj školi.

990,00 din
Direkt 4, udžbenik i radna sveska

Udžbenički komplet za četvrtu godinu gimnazija i srednjih stručnih škola (osma godina učenja) + 2CD-a

Direkt 4 je savremeni udžbenik nemačkog jezika za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola (osma godina učenja). Kao i prethodna tri nastavka, i ovaj udžbenik odlikuju privlačne teme, vežbe za aktivnu upotrebu jezika i bogat audio materijal.

990,00 din