Klett

Sadržaj

Srpski jezik


Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo dosta toga novog kada su u pitanju udžbenički kompleti za nastavu srpskog jezika - pre svega nove čitanke od 5. do 8. razreda. Iako ne sumnjamo da su i nastavnici i učenici na postojeća izdanja „navikli”, odlučili smo se na ovaj korak iz više razloga. Kao dokaz da nismo odstupili od konstantne želje da udžbenike osavremenjujemo, priredili smo izdanja koja su u potpunosti usklađena sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja. Potpuno su novi i sadržaji pratećih radnih svezaka, vezano za književnost, uz strukturiranje zadataka po nivoima.

To nije sve. Nove okolnosti u obrazovanju, ponajviše završni ispit iz srpskog jezika, stvorili su potrebu za izdanjima koji dopunjuju naše postojeće udžbenike za sadržaje gramatike. Zato smo i pripremili Nastavne listove uz gramatiku srpskog jezika od 5. do 8. razreda, usklađene sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja i važećim Nastavnim programima. Ove izuzetne zbirke testova namenjene su proveravanju, utvrđivanju i sistematizaciji učeničkih znanjaiz gramatike i pravopisa.

Ono što je naročito važno, sva naša nova izdanja napisana su uz puno uvažavanje novog Pravopisa srpskog jezika Matice srpske iz 2010. godine, što je svakako novost na polju udžbeničke literature.


Srpski jezik 5, čitanka

Raskovnik – nova čitanka za 5. razred u potpunosti je usklađena s novim Planom i programom nastave i učenja. Samim tim, u prvi plan su stavljeni ishodi, i autori su se trudili da ih na što kreativniji ali i funkcionalniji način primene u ovoj knjizi.

Prelistajte udžbenik

840,00 din
Srpski jezik i književnost 6, čitanka „Izvor“  za šesti razred NOVO
nema
860,00 din
Srpski jezik i književnost 6, gramatika za šesti razred NOVO
nema
690,00 din
Srpski jezik i književnost 6, radna sveska uz udžbenički komplet za šesti razred
nema
550,00 din
Srpski jezik 5, gramatika

I nova gramatika za 5. razred u potpunosti je usklađena s novim Planom i programom nastave i učenja. Strukturu čine 4 oblasti: Gramatika, Pravilan izgovor, Jezička kultura i Pravopis. Udžbenik je radnog karaktera, što se pokazalo kao najbolji koncept za rad kako učenika tako i njihovih nastavnika.

Prelistajte udžbenik

690,00 din
Srpski jezik 5, radna sveska

Nova radna sveska za srpski jezik i književnost u 5. razredu u potpunosti prati način izlaganja i celine u gramatici i čitanci, i sa njima čini udžbenički komplet. Znatno je proširena u odnosu na prethodna izdanja, i doprinosi ostvarivanju ishoda novog Plana i programa učenja.

Prelistajte udžbenik

590,00 din
Pravopis srpskog jezika

Da bi jedan pravopis bio prihvaćen u javnosti, neophodno je da pra­vila budu dovoljno jasna, da su razumljiva. U želji da se postigne jasnost i preglednost, građa u ovom priručniku je izložena na poseban način.

990,00 din
Srpski jezik 6, čitanka „Korak”

I pored velikog uspeha postojećih čitanki, neprestano smo analizirali povratne informacije sa terena. Zato su nastale nove čitanke sa izdiferenciranim zadacima u skladu sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja.

840,00 din
Srpski jezik 6, čitanka „Maštarija reči”

Čitanka "Maštarija reči" u potpunosti obradjuje nastavne sadržaje odredjene Nastavnim planom i programom za šesti razred osnovne škole. Čitanka je podeljena na 6 celina.

840,00 din
Srpski jezik 6, gramatika

Ovaj udžbenik ima preglednu strukturu, a gradivo je podeljeno na sledeće celine: gramatika, pravopis i jezička kultura.

620,00 din

1 2 3 4 5 poslednja