Klett

Sadržaj

Srpski jezik


Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo dosta toga novog kada su u pitanju udžbenički kompleti za nastavu srpskog jezika - pre svega nove čitanke od 5. do 8. razreda. Iako ne sumnjamo da su i nastavnici i učenici na postojeća izdanja „navikli”, odlučili smo se na ovaj korak iz više razloga. Kao dokaz da nismo odstupili od konstantne želje da udžbenike osavremenjujemo, priredili smo izdanja koja su u potpunosti usklađena sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja. Potpuno su novi i sadržaji pratećih radnih svezaka, vezano za književnost, uz strukturiranje zadataka po nivoima.

To nije sve. Nove okolnosti u obrazovanju, ponajviše završni ispit iz srpskog jezika, stvorili su potrebu za izdanjima koji dopunjuju naše postojeće udžbenike za sadržaje gramatike. Zato smo i pripremili Nastavne listove uz gramatiku srpskog jezika od 5. do 8. razreda, usklađene sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja i važećim Nastavnim programima. Ove izuzetne zbirke testova namenjene su proveravanju, utvrđivanju i sistematizaciji učeničkih znanjaiz gramatike i pravopisa.

Ono što je naročito važno, sva naša nova izdanja napisana su uz puno uvažavanje novog Pravopisa srpskog jezika Matice srpske iz 2010. godine, što je svakako novost na polju udžbeničke literature.


Pravopis srpskog jezika

Da bi jedan pravopis bio prihvaćen u javnosti, neophodno je da pra­vila budu dovoljno jasna, da su razumljiva. U želji da se postigne jasnost i preglednost, građa u ovom priručniku je izložena na poseban način.

990,00 din
Srpski jezik 5, čitanka „Čarolija reči”

Čitanka Čarolija reči sadrži propisane književno-umetničke tekstove kao i tekstove po izboru autorke. U potpunosti obrađuje nastavne sadržaje određene Nastavnim planom i programom za peti razred osnovne škole.

840,00 din
Srpski jezik 5, čitanka „Most”

I pored velikog uspeha postojećih čitanki, neprestano smo analizirali povratne informacije sa terena. Zato su nastale nove čitanke sa izdiferenciranim zadacima u skladu sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja.

840,00 din
Srpski jezik 5, gramatika

Gramatika u potpunosti prati zahteve Nastavnog plana i programa za peti razred osnovne škole. U ovom udžbeniku su obrađene sledeće celine:

620,00 din
Srpski jezik 5, radna sveska

Radna sveska se nadovezuje na Gramatiku i Čitanku za peti razred, kao logična dopuna sa zadacima i vežbanjima koji su namenjeni proveri znanja učenika.

530,00 din
Srpski jezik 5, radna sveska uz čitanku „Most”

Sadržaji iz književnosti usklađeni su sa novim čitankama i plod su sistematskog rada autorsko-uredničkog tima i spoljnih evalatora-praktičara, ali i recenzenata.

530,00 din
Srpski jezik 5, nastavni listovi uz gramatiku srpskog jezika

Nastavni listovi predstavljaju zbirku zadataka namenjenih proveri, utvrđivanju i sistematizaciji znanja više puta u toku školske godine.

299,00 din
Srpski jezik 6, čitanka „Korak”

I pored velikog uspeha postojećih čitanki, neprestano smo analizirali povratne informacije sa terena. Zato su nastale nove čitanke sa izdiferenciranim zadacima u skladu sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja.

840,00 din
Srpski jezik 6, čitanka „Maštarija reči”

Čitanka "Maštarija reči" u potpunosti obradjuje nastavne sadržaje odredjene Nastavnim planom i programom za šesti razred osnovne škole. Čitanka je podeljena na 6 celina.

840,00 din
Srpski jezik 6, gramatika

Ovaj udžbenik ima preglednu strukturu, a gradivo je podeljeno na sledeće celine: gramatika, pravopis i jezička kultura.

620,00 din

1 2 3 4 5 poslednja