Klett

Sadržaj

Srpski jezik


Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo dosta toga novog kada su u pitanju udžbenički kompleti za nastavu srpskog jezika - pre svega nove čitanke od 5. do 8. razreda. Iako ne sumnjamo da su i nastavnici i učenici na postojeća izdanja „navikli”, odlučili smo se na ovaj korak iz više razloga. Kao dokaz da nismo odstupili od konstantne želje da udžbenike osavremenjujemo, priredili smo izdanja koja su u potpunosti usklađena sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja. Potpuno su novi i sadržaji pratećih radnih svezaka, vezano za književnost, uz strukturiranje zadataka po nivoima.

To nije sve. Nove okolnosti u obrazovanju, ponajviše završni ispit iz srpskog jezika, stvorili su potrebu za izdanjima koji dopunjuju naše postojeće udžbenike za sadržaje gramatike. Zato smo i pripremili Nastavne listove uz gramatiku srpskog jezika od 5. do 8. razreda, usklađene sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja i važećim Nastavnim programima. Ove izuzetne zbirke testova namenjene su proveravanju, utvrđivanju i sistematizaciji učeničkih znanjaiz gramatike i pravopisa.

Ono što je naročito važno, sva naša nova izdanja napisana su uz puno uvažavanje novog Pravopisa srpskog jezika Matice srpske iz 2010. godine, što je svakako novost na polju udžbeničke literature.


Srpski jezik 8, priručnik za nastavnike „Metodička slagalica” uz čitanku „Reči m

Nove čitanke stvorile su potrebu za novim metodičkim priručnicima koji ih prate, pre svega s aspekta orijentacionih planova.

799,00 din
Srpski jezik 6, priručnik za nastavnike

U knjizi Nastavna teorija i praksa 2 pošlo se od sadržaja vezanih za program rada u šestom razredu osnovne škole.

799,00 din
Srpski jezik 7, priručnik za nastavnike

U knjizi Nastavna teorija i praksa 3 (srpski jezik i književnost u starijim razredima osnovne škole) pošlo se od sadržaja vezanih za Program rada u sedmom razredu osnovne škole.

799,00 din
Srpski jezik 8, priručnik za nastavnike

Planiranje u nastavi bavi se aktuelnim pitanjima planiranja programskih sadržaja iz jezika, književnosti i jezičke kulture, na globalnom (godišnjem) i operativnom (mesečnom) nivou.

799,00 din
Srpski jezik 5, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

U potpunosti prati gradivo petog razreda i pomaže učenicima da savladaju gramatiku srpskog jezika i poboljšaju ocene.

299,00 din
Srpski jezik 6, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

U potpunosti prati gradivo šestog razreda i pomaže učenicima da savladaju gramatiku srpskog jezika i poboljšaju ocene.

299,00 din
Srpski jezik 7, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

U potpunosti prati gradivo sedmog razreda i pomaže učenicima da savladaju gramatiku srpskog jezika i poboljšaju ocene.

299,00 din
Srpski jezik 8, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

U potpunosti prati gradivo osmog razreda i pomaže učenicima da savladaju gramatiku srpskog jezika i poboljšaju ocene.

299,00 din

prva 1 2 3 4