Klett

Sadržaj

Tehničko i informatičko obrazovanje


Od školske 2013/14. godine predstavljamo vam udžbeničke komplete za tehničko i informatičko obrazovanje za peti i šesti razred. Naš autorski tim je stvarao ove udžbeničke komplete za nastavnike i njihove učenike, trudeći se da na najbolji mogući način uspostavi ravnotežu između zahtevnosti programskih sadržaja i savremene nastave.

Jedan od osnovih motiva nastavnika tehničkog i informatičkog obrazovanja da se okrenu našim udžbenicima jesu upravo potrebe predavača. U saradnji sa brojnim evaluatorima uspeli smo da „iznesemo” udžbenike koji svojim narativnim rasporedom, odnosom pojedinih celina i kreativnim redosledom didaktičkih aparatura olakšavaju predavaču da, u kratkom periodu kao što je školski čas, svojim učenicima prenese sve što predviđaju Nastavni plan i program.

Sistematičnost i preglednost, jednostavnost i preciznost, aktuelnost sadržaja, atraktivan izgled i bogat vizuelni materijal, raznovrsne vežbe i materijali za praktičan rad osnovne su odlike ovih udžbeničkih kompleta.


Tehnika i tehnologija 6, udžbenik za 6 razred NOVO
nema
890,00 din
Tehnika i tehnologija 5, materijali za konstruktorsko modelovanje

Materijali za konstruktorsko modelovanje predstavljaju dodatak udžbeniku i u potpunosti prate Plan i program nastave i učenja. Sadrže predloge za izradu praktičniih vežbi, koje upućuju na gradivo iz udžbenika i materijal neophodan za njihovo izvođenje.

890,00 din
Tehnika i tehnologija 5, udžbenik

Udžbenik je bogato opremljen raznovrsnim prilozima – tehničkim crtežima, fotografijama i ilustracijama, koje doprinose razumevanju nastavnih jedinica. S obzirom na to da je tehnika grana nauke koja zahteva korelaciju s prirodnim naukama, ali i upućuje na znanje stranih jezika, koncept udžbenika je zasnovan na vezi između pomenutih nauka i na multidisciplinarnom pristupu.

790,00 din
Tehničko i informatičko obrazovanje 6, udžbenik

Kroz ovaj udžbenik učenici će na sasvim nov način dobiti saznanja o razvoju i toku građevinarstva kroz vekove, uticaju civilizacija na arhitekturu, konstruktorskim elementima, planovima, projektima, tehničkim crtežima i simbolima u građevinarstvu.

780,00 din
Tehničko i informatičko obrazovanje 6, materijali za konstruktorsko modelovanje

Kao i u petom razredu, komplet materijala za konstruktorsko modelovanje sadrži materijal koji je potreban za realizaciju svih vežbi i zadataka datih u Radnoj svesci.

830,00 din
Tehničko i informatičko obrazovanje 6, radna sveska

Radna sveska pomaže učenicima da lakše, bolje i pravilnije sagledaju i usvoje osnovna znanja i veštine iz tehničkog i informatičkog obrazovanja.

450,00 din
Tehničko i informatičko obrazovanje 7, udžbenik

Sadržaj udžbenika obuhvata sve periode u naučno-tehnološkom razvoju civilizacije, od početaka razvoja mašinske tehnike do primene savremenih metoda u korišćenju informacionih tehnologija.

780,00 din
Tehničko i informatičko obrazovanje 7, materijali za konstruktorsko modelovanje

990,00 din
Tehničko i informatičko obrazovanje 7, radna sveska

Rešavanjem zadataka i praktičnih primera za samostalan ili timski rad učenici će moći na sličan način da realizuju i neke svoje ideje.

450,00 din
Tehničko i informatičko obrazovanje 8, udžbenik

Udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu i didaktički je izuzetno dobro oblikovan. Pregled sadržaja, sistem naslova i podnaslova organizovan je tako da obezbeđuje preglednost i lako snalažanje.

780,00 din

1 2 poslednja