Klett

Sadržaj

Tehničko i informatičko obrazovanje


Od školske 2013/14. godine predstavljamo vam udžbeničke komplete za tehničko i informatičko obrazovanje za peti i šesti razred. Naš autorski tim je stvarao ove udžbeničke komplete za nastavnike i njihove učenike, trudeći se da na najbolji mogući način uspostavi ravnotežu između zahtevnosti programskih sadržaja i savremene nastave.

Jedan od osnovih motiva nastavnika tehničkog i informatičkog obrazovanja da se okrenu našim udžbenicima jesu upravo potrebe predavača. U saradnji sa brojnim evaluatorima uspeli smo da „iznesemo” udžbenike koji svojim narativnim rasporedom, odnosom pojedinih celina i kreativnim redosledom didaktičkih aparatura olakšavaju predavaču da, u kratkom periodu kao što je školski čas, svojim učenicima prenese sve što predviđaju Nastavni plan i program.

Sistematičnost i preglednost, jednostavnost i preciznost, aktuelnost sadržaja, atraktivan izgled i bogat vizuelni materijal, raznovrsne vežbe i materijali za praktičan rad osnovne su odlike ovih udžbeničkih kompleta.


Tehničko i informatičko obrazovanje 8, radna sveska

U uvodnom delu svake oblasti je dat kratak sadržaj, a deo za proveru znanja sadrži raznovrsna pitanja, zadatke i vežbe za samostalnu proveru znanja.

450,00 din

Nastavno sredstvo Eduardo – komplet za računarski interfejs predstavlja tehnološki savremen interfejs namenjen eksperimentisanju, učenju i zabavi kroz niz projekata koji

uskoro
6 000,00 din
Eduardo robotska kolica

Robotska kolica predstavljaju funkcionalan model, koji se pokreće pomoću dva električna motora i predstavlja najjednostavniji način za otkrivanje sveta programiranja, elektronike,

uskoro
13 700,00 din
Eduardo robotska ruka

Robotska ruka predstavlja funkcionalni manipulator sa mogućnošću programiranja za autonoman rad ili manuelno upravljanje uz pomoć softverskog interfejsa na ličnom računaru.

uskoro
17 900,00 din

prva 1 2