Klett

Sadržaj

Treći razred


Priroda i društvo 3, radna sveska za treći razred osnovne škole

Radna sveska prati gradivo iz udžbenika. Predstavlja dobru pripremu za vrednovanje znanja. Sadrži pitanja za kontinuiranu proveru znanja i proveru ostvarenosti ishoda učenja prema obrazovnim standardima za ovaj predmet.

590,00 din
Priroda i društvo 3, nastavni listovi „Maša i Raša”

U ovim nastavnim listovima potpunosti je pokriveno gradivo predviđeno Nastavnim planom i programom za treći razred.

345,00 din
Likovna kultura 3, udžbenički komplet „Svet u mojim rukama”

Udžbenik Svet u mojim rukama je prikladno grafički dizajnerstki oblikovan i u potpunosti obrađuje nastavne sadržaje predviđene nastavnim planom i programom za treći razred osnovne

740,00 din
Muzička kultura „Maša i Raša”, udžbenik + CD za treći razred osnovne škole

Udžbenik za muzičku kulturu izdavačke kuće Klett, autorskog tima koji čine dr Gabrijela Grujić i Maja Sokolović Ignjačević namenjen je deci trećeg razreda osnovne škole i sadržajno je usklađen sa ciljevima i zadacima za predmet propisanim planom i programom.

690,00 din
Engleski jezik 3, udžbenik „Playway to English 3”

Playway to English 3 objedinjuje sve prednosti moderne metodike u nаstаvi strаnih jezikа sа zаhtevimа propisаnih plаnovа i stаndаrdа. U 10 lekcijа znаnjа se stiču kroz igru, muziku i metodu Total Physical Response, što učenje čini zаbаvnim i dinаmičnim.

590,00 din

Strukturu ovog radnog udžbenika čine oblasti pod nazivom Pevajmo svi DO,RE, MI..., Zaigrajmo i zasvirajmo zajedno, Otvorimo muzičku kutiju, Krenimo u muzičko maštanje.

690,00 din
Engleski jezik 3, radna sveska „Playway to English 3”

Rаdnа sveskа sаdrži rаzličite аktivnosti pomoću kojih se obnаvljа i utvrđuje određeno grаdivo: vežbe spаjаnjа i uklаpаnjа, popunjаvаnjа prаzninа, povezivаnjа tekstа sа slikom, rešаvаnjа kvizovа i ukrštenih reči, kаo i usmenog odgovаrаnjа nа аudio-numere i pevаnjа.

410,00 din
Muzička kultura 3, priručnik za učitelje

 

Ovaj priručnik je namenjen nastavnicima koji u trećem razredu predaju muzičku kulturu, a koji u radu sa učenicima koriste udžbenik i kompakt-disk pod nazivom Čarobni svet muzike.

200,00 din

prva 1 2