Klett

Sadržaj

Univerzitetska izdanja

 

LIKOVNA UMETNOST I KULTURA
Uvod u likovnu kulturu 1

Autori:
Sanja Filipović
Vesna Dicić

184 strane

   
   

LIKOVNA UMETNOST I KULTURA
Uvod u likovnu kulturu 2

Autori:
Sanja Filipović
Vesna Dicić

198 strana