Klett

Zakoni

Zakon o udžbenicima

Objavljen: Službeni glasnik Republike Srbije, 06.04.2018.

Matični broj: 27/2018


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Objavljen: Službeni glasnik Republike Srbije

Matični broj: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015

 

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Objavljen: Službeni glasnik Republike Srbije

Matični broj: 55/2013

 

Zakon o srednjoj školi

Objavljen: Službeni glasnik Republike Srbije

Matični broj: 50/92, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96,  23/02, 25/03-ispravka, 62/03-dr. zakon, 64/03-dr. zakon ispravka, 101/05-dr. zakon i 72/09-dr. zakon


 

Podzakonski akti (pravilnici)

 

Pravilnik o dozvoli za izdavanje udžbenika - licenci

osnovni tekst

Objavljen: Službeni glasnik Republike Srbije